Erken Boşalma ve Cinsel Terapi

“Sevişme”, sevginin ruhen ve bedenen paylaşılmasıdır; karşılıklı sevgi ve hazzın aktarılması, bütünleşmesidir. Oysa erkeklerin çoğu genellikle sevişmeyi boşalmak için katlanılması gereken bir ANGARYA olarak görüyorlar. Çoğunlukla cinsel yaşamlarında eşlerini mutlu etmeyi bir GÖREV olarak algılıyorlar. Bu nedenle cinsellik yaşarken kendilerini yoğun bir BASKI ve STRES altında hissediyorlar. İşte çiftin cinsel uyum sağlayamaması sonucu erkeğin eşini tatmin etme kaygısı ve çabası, erken boşalmanın en sık görülen nedeni olduğu kadar devam etmesinin de en önemli nedenleri arasındadır. Pek çok erkek boşalma süresini merak eder. Asıl önemli olan, erkeğin ne [...]

Vajinismus ve Cinsel Terapi

Cinsel organlar denildiğinde akla genellikle penis ve vajina gelir. Oysa ki en önemli cinsel organımız beyindir, çünkü cinsellikten alınan haz tamamen düşüncelerimiz ve duygularımızla bağlantılıdır. Cinsellikle ilgili ne kadar olumsuz duygu ve düşünce varsa cinsel ilişkiden haz alabilmek de o kadar zor olacaktır. Benzer şekilde yaklaşık her 10 kadından 1 ya da 2 sinde görülen vajinusmusta da en sık sebep bu tür psikolojik nedenlerdir. Her ne kadar “eşimle cinsel ilişkiyi istiyorum” dese de her denenen ilişkide irade dışında yaşanan istemsiz [...]

Cinsel Terapist Kimdir?

Cinsel sağlık; “cinsel açıdan fiziksel, psikososyal ve sosyokültürel olarak tam iyi olma hali ve bunun devamlılığı” olarak tanımlanmaktadır. Cinsel terapist de bu doğrultuda; bireylere, gruplara, çift ya da ailelere, cinsel ve ruhsal sıkıntılarının üstesinden gelebilmeleri için rehberlik yapan bir meslek profesyonelidir. İlgili lisans donanımına ilave olarak ek eğitimler ve süpervizyon almış, cinsel terapi yeterliliği olan hekim, psikolog veya psikolojik danışman gibi bir ruh sağlığı çalışanıdır. İşin aslı cinsel terapi, hiçbir uzmanlık eğitiminin standart parçası değildir. Bu nedenle bir ruh sağlığı profesyonelinin cinsel [...]

Cinsel Terapi Nedir?

Çoğu zaman hatalı olabileceği bilinse de cinsellikle ilgili düşünceler, duygular ve yerleşmiş inançlar vardır. Cinsellikle ilgili olumsuz düşünceler bazen o kadar alışkanlık haline gelir ki, aklımızdan geçip gittiklerinin farkına bile varamayız. Bu yüzden onlara “olumsuz otomatik düşünceler” denir. Olumsuz düşünceler de genellikle üzüntü, suçluluk, kaygı, öfke, çaresizlik gibi cinsellikle ilgili negatif duygulara yol açar. İşte “cinsel işlev bozukluklarından dolayı bozulan ruhsal dengeyi sağlamak, düşünce ve duygu alışverişi kurmak, çiftlerin veya bireylerin kendilerini tanımalarını sağlamak, cinsel çatışmaları çözümlemek, bu çatışmalardan [...]

Cinsellik, Yaşamın Amacını Keşfetme Gücüdür!

Doğumdan ölüme dek süren cinsellik, insan yaşamının doğal, normal ve vazgeçilemez bir parçasıdır. Bizim insan olarak ne olduğumuzu ifade eder çünkü yalnızca bilinen cinsel organları değil, tüm bedeni ve aklı içerir. İşin aslı sanıldığının aksine en önemli cinsel organ ‘BEYİN’dir. Bu nedenle de sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için; öncelikle cinsellik hakkındaki ön yargı ve mitlerden (hurafelerden) kurtulmak, kendini ve eşini iyi tanımak, doğru bilgi sahibi olmak gerekir. Yapılan çalışmalar açıkça ortaya koymaktadır ki cinsel sağlık bozuldukça fiziksel [...]

Şiddetin Panzehiri, Cinsel Eğitimdir!

Bir annenin, çocuğunun gözleri önünde, vahşice katledilmesi, son nefesi öncesi ‘ölmek istemiyorum’ haykırışı ve çocuğun ‘anne ölmeni istemiyorum’ feryadındaki çaresizliği. Bir kez daha yüreğimiz yandı, vicdanımız sızladı. Ülkemizde maalesef kadınların hemen hemen yarıya yakını hala şiddete ve tacize maruz kalmaya devam ediyor. Peşinen kabul etmek gerekiyor ki her türlü şiddet, insan hakları ihlalidir. KADINLARA UYGULANAN BU İNSANLIK DIŞI EYLEMLERİN TEMEL KAYNAĞI ise ataerkil toplum yapısından kaynaklanan KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİDİR! Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu 2018 Cinsiyet [...]

cinsel terapi mindfulness

Cinsel Yaşamda “Mindfulness” (Bilinçli Farkındalık)

Cinsellik; düşünsel, duygusal ve davranışsal boyutları ile iki insanın etkileşim içine girmesidir. Böyle bir yakınlık kurmak, insanın kendisini, iç dünyasını, duygu ve düşüncelerini ve bedenini bir başkasına açmasıdır. Bu bakımdan ilişkiler ve cinsellik, insana sevilmeye değer olduğu duygusunu yaşatır. Bir anlamda kadınlığın ve erkekliğin onaylanmasıdır da. Öte yandan çift ilişkilerinde sevgi, cinsellik, yakınlık ve güven gibi duygusal doyumlar, maddi doyum kaynaklarından çok daha fazla kırılganlığa yol açacak risk taşımaktadırlar. Mindfulness (bilinçli farkındalık), dikkatin anlık yaşantılara odaklanmasını ve içsel deneyimlerin gözlemlenmesini [...]

Cinsel Terapi ve Cinsel Terapist

Cinsel Terapi ve Cinsel Terapist

İnsan davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir çünkü cinsellik sadece bilinen cinsel organlarla sınırlı değildir; tüm bedeni ve aklı içerir. Bu bağlamda çoğu zaman hatalı olabileceği bilinse de cinsellikle ilgili düşünceler, duygular ve yerleşmiş inançlar vardır.  Cinsellikle ilgili olumsuz düşünceler bazen o kadar alışkanlık haline gelir ki, aklımızdan geçip gittiklerinin farkına bile varamayız. Bu yüzden onlara “olumsuz otomatik düşünceler” denir. Olumsuz düşünceler de genellikle üzüntü, suçluluk, kaygı, öfke, çaresizlik gibi cinsellikle ilgili negatif duygulara yol açar. İşte “cinsel işlev [...]

Pedofili - Cinsel Sapkınlık

Pedofili (Sübyancılık) Cinsel Sapkınlıktır!

Ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi’ne göre; bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimini tamamlamamış olduğundan 18 yaşını doldurmamış olan herkes çocuk olarak kabul edilmekte, ihmal veya istismara açık bireyler sayılmakta ve  ‘korunma ihtiyacı olan çocuklar’ olarak nitelendirilmektedirler. Bu nedenle de 18 yaşının altında yapılan her evliliğe çocuk evliliği, evlenen kız çocuğuna ise çocuk gelin denilmektedir. Baskı kullanılarak herhangi bir cinsel hareket veya girişimde bulunulması ya da cinsel içerikli sözler ile kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan zarara uğratılması cinsel şiddet olarak tanımlanmaktadır. Cinsel ihmal, çocukların cinsel [...]