Aile Terapisi

Aile Terapisi

AileTerapisi

Aile ve evlilik kurumunun özellikleri, içinde bulunduğu toplumun sosyal yapısına göre farklılıklar gösterebilir. Her ne kadar zamanla boyutları ve içeriği değişime uğrasa da aile, insanlık tarihi boyunca  toplumun temel birimi olma özelliğini korumuştur ve tüm toplumlarda büyük benzerlik gösteren üreme, ekonomik gereksinimleri karşılama, çocukların eğitimini planlama, din eğitimi verme, boş zaman etkinliklerini gerçekleştirme, aile üyelerinin birbirlerini korumaları ve karşılıklı sevgi ortamı yaratma gibi ortak işlevlere sahiptir. Bu fonksiyonları yerine getirebilen ve üyelerine doyum sağlayan aileler de sağlıklı aile olarak tanımlanmıştır.

Sağlıklı ailelerde; duyguları paylaşma, bireysel farklılıkları kabullenme, ilgi ve işbirliği, mizah duygusu, yaşamı sürdürmek için temel ihtiyaçların karşılanması, sorunlarla başa çıkma ve problem çözme becerileri, takdir etme, sevgi dili ile iletişim kurma, birlikte zaman geçirme gibi işlevler sağlıklı şekilde yürütülebilmektedir. Bununla birlikte bazı ailelerde ilişkiler her zaman dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmeyebilir. Aile bireyleri zaman zaman sevgi, saygı, kabul ve paylaşım ihtiyaçlarının karşılanması, iletişim, rollerin ve sorumlulukların yerine getirilmesi, aile sağlığının ve bütünlüğünün korunması ile geliştirilmesi gibi süreçlerde sorunlarla, çözümsüzlüklerle karşılaşabilir, kendilerini çaresiz ve tıkanmış hissedebilir. Kimi zaman da aile üyelerinden birinin yaşadığı bir sorun ailenin diğer üyelerini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkileyebilir. Bireylerden farklı olarak çiftler veya aileler bu problemleri birbirlerinden bağımsız olarak yaşamazlar, ailenin dışında başlayan problemler, kaçınılmaz olarak ailenin içinde çoğalarak devam eder.

Tam da bu noktada devreye giren Aile Terapisi; aile üyeleri arasındaki iletişimin kalitesini arttıran ve çatışmalar ile sorunların  üstesinden gelmelerinde yardımcı olan bir psikoterapi türüdür. Bu terapi biçimi sistemik kurama dayanır, yani ailedeki bireyleri tek başına değerlendirmek yerine aileyi bütün olarak ele alır. Aile terapisinde AMAÇ, aile içinde yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Hem aile içi ilişkilerin düzenlenmesi hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin daha sağlıklı hale gelmesi hedeflenmektedir. Terapiye katılan bireyler, kendileri ve diğer aile üyeleri hakkında daha fazla şey öğrenmekte, birbirleri ile kurdukları yakın ilişkiler desteklenmektedir. Problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesi ile birlikte, sadece o anda yaşanan durumlara çözüm üretilmesi değil, sonrasında da yaşanabilecek bazı zor durumlarla baş edilebilmesi sağlanabilmektedir.

Bu bilgilerin ışığında bilmelisiniz ki yolunda gitmeyen ve üstesinden gelemediğiniz her tür sorun için, daha mutlu ve doyumlu bir aile yaşantısı için deneyimli bir aile terapistinden yardım almak, aileniz için atacağınız en sağlıklı adımlardan biri olacaktır.