Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık

PsikolojikDanışmanlık

Psikolojik Danışmanlık, Hızla değişen ve gelişen yaşamda, meydana gelen bilimsel ve teknolojik yenilikler, toplumsal yaşamı giderek daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Bu karmaşanın içinde koruyucu bir ruh sağlığı hizmeti sağlayan psikolojik danışmanlık, kişisel, sosyal, ailesel, eğitimsel, mesleki vb. konularda kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, kendini ve kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması için profesyonel destek aldığı bir yardım ve gelişim sürecidir.

Uzm. Dr. Taner CANATAR

Psikolojik danışmanlığın en önemli amacı, bireyin kendini gerçekleştirilmesine yardım etmektir. Ayrıca bireylerin kendini anlamasını, problemini çözebilmesini, kendine en uygun seçimleri yaparak gerçekçi kararlar alabilmesini, kendi kapasitelerini en uygun bir düzeyde geliştirebilmesini, çevresine dengeli ve sağlıklı olabilmesini amaçlar.

Uzm. Dr. Taner CANATAR

Ruh sağlığı açısından normal, ancak gelişimsel ve uyum sorunları olan herkesin bu hizmetlere ihtiyacı vardır. Psikolojik danışmanlığa başvuran kişiler zayıf karakterli değil, gerçekte yaşamlarından ve kendilerinden sorumlu olduğunun farkında ve var olan problemleri, yaşadıkları zorlukları çözmek için ilk adımı atmış kişilerdir.

Psikolojik Danışmanlığın Amaçları

  • Gelişimsel Amaçlar: Danışman, bireyin çeşitli alanlarda onun gelişimine ilişkin değişimlerini tanımasına ve uyum sağlayabilmesine yardım eder.
  • Koruyucu Amaçlar: Burada psikolojik danışmanın amacı, bireyde istenmedik sonuçlara yol açabilecek duygu, düşünce ve davranışları tanımlayabilmesinde yardımcı olabilmektir.
  • Zenginleştirici Amaçlar: Bireyin sahip olduğu yetenek ve becerileri danışmanın yardımıyla tanıyıp, geliştirebilmesine yardımı içerir.
  • Çare Bulma Amacı: Danışmanlar, bireylerin kusurlu davranışlarının nedenlerini görebilmelerine yardım ederek, bu davranışların  yerine kendi gereksinimlerini karşılayabilecek daha sağlıklı ve uygun davranışlar geliştirebilmelerine yardımcı olurlar.
  • Keşfettirici Amaçlar: Yeni etkinlikler, ilişkiler içerisinde bireyin kendisine uygun amaçlar seçebilmesini içerir.
  • Pekiştirici Amaçlar: Bireyin düşünce ve duygulanımının yolunda gittiğini duyma gereksinimini pekiştirmesine yardımı amaçlar.

Psikolojik Danışmanlık ve Terapi Farkı

Terapi ile psikolojik danışmanlık  birbirinden farklı kavramlardır. Danışmanlık, kişilerin başetme güçlüğü yaşadığı  konularda bilgilendirilmesi, kaygı ve endişelerinin giderilmesi ve kişilere yol gösterilmesi amacını taşır. Terapi ise bozulan ruhsal dengenin çeşitli psikoterapi teknikleriyle tedavi edilmesini içerir. Yani birisi sorunların oluşmasını önlüyor, diğeri ise mevcut sorunların tedavisini sağlıyor.