Erken Boşalma

Erken Boşalma Nedir?

erken-bosalma-nedir

Erken boşalma nedir?, aslında erkeklerin cinsel tepki ve boşalma kontrolü için gerekli beceri ve teknikleri öğrenememesi ve partnerleriyle cinsel uyum sağlayamamalarıdır. Bazı erkekler için bu sorun sürekli olabilmekte, bir kısmında ise bazı dönemlerde görülebilmektedir. Bununla birlikte, her erkek hayatında en az bir kez erken boşalma sorunu ile karşılaşmaktadır.

İnatçı ve tekrarlayıcı bir biçimde, çok az cinsel uyarılma ile cinsel birleşme yani penisin vajinaya girmesinden önce, penis vajinaya girer girmez ya da penis vajinaya girdikten hemen sonra, kişinin ve partnerinin arzu ettiği süreden daha önce oluşan boşalmaya erken boşalma adını veriyoruz. Aslında boşalma refleksi üzerinde istemli denetimin sağlanamaması nedeniyle erken boşalma yerine denetimsiz boşalma tanımını kullanmak daha doğru olacaktır. Kısacası “erken boşalma” olarak bilinen kavram aslında “denetimsiz boşalma”dır. Denetimsiz boşalmada sorun, erkeğin cinsel organlarının işlevselliği ile ilgili değil, daha çok cinsel ilişki sırasında çeşitli sebeplere bağlı oluşan olumsuz duygu, düşünce ve ona bağlı ortaya çıkan davranışlardır. Bu koşullar altında erkeğin kendi boşalması üzerinde kontrolü olmamasını erken boşalma olarak adlandırmak daha doğrudur.

Erken Boşalma Nedir?

Boşalma kontrolü erkeklerde doğuştan olan, bildikleri bir konu değildir. Genç erkekler boşalmayı kontrol etmeyi deneyim kazandıkça öğrenirler. Ancak çeşitli nedenlerle bazı erkekler bunu öğrenemeyebilir. Cinsel deneyimsizlik, aşırı heyecan, telaş, acelecilik, bir an önce boşalma çabası, yakalanma endişesi ve uygunsuz ortamlar gibi faktörler boşalma kontrolünün öğrenilmesini zorlaştırır. Boşalma denetimi olmayan erkeklere ne yazık ki yanlış yönlendirilmelerde bulunulmaktadır. Etrafından cinsel ilişki sırasında dikkatini başka yere yönlendirmesi, başka şeyler düşünmesi hatta belki de tırnağını kendine batırarak canını acıtması gibi tavsiyeler alan erkek genelde kendini, cinsel ilişki sırasında daha az zevk alıyorken boşalmasını daha da denetleyemezken bulur. Hatta erken boşalan kişi, partnerine yeterli olamamanın sıkıntısı ile seksten uzaklaşmakta ve sertleşmede de sorun yaşayabilmektedir.

Cinsel ilişki sırasında boşalmanın küçük cinsel uyarılar etkisiyle kontrolsüz ve istem dışı meydana gelmesi olarak tanımladığımız denetimsiz boşalma, sadece erkeğin sorunu olmakla kalmamakta, eşler arasında da sorunlara neden olabilmektedir çünkü her iki eş de istediği doyuma ulaşamamaktadır. Cinsel tatminin yetersiz olması, utanç ve hayal kırıklığı hissi yaşanması denetimsiz boşalmanın en temel belirtilerindendir. Diğer belirtiler ise şunlardır:

 • Kontrolsüz (İstemsiz) bir şekilde boşalma,
 • Cinsel tatminde azalma,
 • Suçluluk hissi,
 • Cinsel birleşmenin ansızın son bulacağı kaygısı,
 • Cinsel ilişkiye aşırı önem verme,
 • Cinsel ilişki öncesinde, cinsel ilişki sırasında ve sonrasında gerginlik yaşanması,
 • Cinsel ilişkiden sonra utanç duyma,
 • Hayal kırıklığı hissi,
 • Ana yoğunlaşamama,
 • Zamanla meydana gelen cinsel isteksizlik,
 • İlk boşalmadan sonra ikinci cinsel birleşme için ısrarcı olma,
 • Cinsel performansa büyük anlamlar yükleme,

Erken Boşalma Tanısı Koymak İçin Temel Kriterler:

 • 6 Ay ve üzerinde haftada ortalama 2 kez olmak üzere düzenli bir cinsel yaşamın olması,
 • Cinsel ilişkilerin %75-100’ünde yineleyici ve tekrarlayıcı bir biçimde erken boşalmanın yaşanması,
 • Vajinaya girmeden ya da girdikten sonraki 1 dakika içinde boşalma yaşanması,
 • O an geldiğinde kişinin kendini kontrol edememesi ve kendi isteği dışında boşalması,
 • Bu durumun kişide klinik olarak belirgin bir stres yaratması.

Unutmayınız ki erken boşalma kader değil, cinsel terapi ile % 100 tedavi edilebilen bir cinsel uyum sorunudur. 


Erken Boşalma Nedenleri

erken-bosalma-nedenleri

Erken boşalma nedenleri, Erken boşalma erkeklerin en yaygın cinsel sorunlarından biridir  ve çözümü erkeğin boşalmasını kalıcı olarak kontrol etmeyi öğrenmesidir. Çoğu erkek boşalma süresini merak eder. Oysaki boşalma süresinin önemi yoktur, önemli olan boşalma üzerindeki kontrol duygusudur. Kontrol edebilmek demek; boşalma süresini ayarlayabilmek, durabilmek, başlayabilmek ve cinsel eşiyle uyumlu olarak (aynı anda orgazm olmak anlamında değil) boşalmayı kontrol edebilmektir.

Yapılan çalışmalar sonucunda erken boşalmada en yaygın nedenin, gençlik çağlarında yapılan masturbasyonlar olduğu tespit edilmiştir. Yakalanılma korkusu ve aşırı heyecan ile yapılan bu masturbasyonlarda en önemli amaç, hazza odaklanmadan sadece en erken şekilde  bir an önce boşalıp rahatlamak ve yakalanmamaktır. İşte bu hızlı ya da yakalanma kaygısıyla yapılan mastürbasyonlar, mastürbasyona suçluluk hissinin eşlik etmesi, tesadüfi başarısızlık ve  yanlış bilgiler erken boşalmanın altında yatan en önemli nedenlerdendir.

Ergenlik döneminde hızlı boşalma ya da boşalma üzerinde kontrolünün olmaması normaldir. Çünkü büyüme devam etmektedir ve davranış kontrolü tam olarak ergende olamayabilir. Bu nedenle ergenlik tamamlanmadan ya da düzenli bir cinsel eş olmadan kişide erken boşalma sorununun olduğunu söylemek çok da doğru değildir. Aynı zamanda çok seyrek ilişki yaşandığı ya da duyguların inişli çıkışlı olduğu zamanlarda, stres altındayken de kontrol edememe duygusu yaşanabilir. Bunlar da oldukça normaldir çünkü cinsel yaşam duygularımızdan bağımsız değildir.

Erken boşalma nedenleri nelerdir?

Cinsellikle ilgili suçlayıcı, cezalandırıcı ve utandırıcı yetiştirilme tarzı önemli bir etkendir. Cinsellikle ilgili konularda çocuğa verilen olumsuz tepkiler çocuğun bilinç dışı zihninde “cinsellik kötü ve suçlulukla yapılması gereken bir durumdur” mesajına dönüşebilir. Çocuk büyüdüğünde bir taraftan karşı koyamadığı cinsel dürtülerin baskısına, diğer taraftan suçluluk duygularına kapılır ve tamamen bilinç dışı işleyen bu süreçde belki de bilge vücudu onu rahatlatmak için erken boşalır.

Erkek, eşi tarafından her an reddedileceği ya da eleştirileceği korkusuna odaklanmaktan yaklaşan heyecan kabarmasını fark edemeyebilir. Endişe, korku ve kaygı= Stres

Bu durumda, hazza ve duygularına odaklanamaz, cinsel enerjisini endişe, korku ve kaygıya yatırır. Hazza değil de sadece vajinal girişe odaklanmak erkeğin enerjisini tüketir. Aslında tüm mesele erkeğin bedensel hislerini fark edememesi ile ilgilidir. Nasıl ki mesanenin dolduğunu fark edemeyen çocuk gece altına işerse; yükselen cinsel heyecanını fark edemeyen erkek de erken boşalır.

Ayrıca cinsel açıdan ailevi baskı altında yetişmiş veya diğer faktörler neticesi evlilik öncesi ilişki yaşayamamış ya da masturbasyon yapmamış kişilerde aşırı duygu birikimine bağlı olarak da erken boşalma görülebilir. Yine partnere aşırı ilgi, bağlılık ve sevgi heyecanı arttırıp erken boşalmaya neden olabilirken uzun süren cinsel perhizler sonrası kurulan ilişkilerde de erken boşalma görülebilir.

Erken boşalma nedenleri ve sebep olan durumlar:

 • Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı ,
 • Aşırı tutucu ailelerde dindar yetiştirme isteğinin kişinin üzerinde kurduğu baskı ve suçluluk,
 • Cinsel açıdan baskı altında yetişme,
 • Yanlış kaynaklardan alınan  eksik  cinsel bilgiler,  mitler (yanlış inanışlar),
 • Cinsellikle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler,
 • Sertleşmiş penise verilen orantısız anlam yükleme,
 • Aşırı  cinsel isteğe ya da cinsel ilişki konusunda tecrübesizliğe bağlı gerginlik,
 • Gençlik yıllarında uygunsuz ortamlarda yapılan mastürbasyonlar,
 • Cinsel ilişki için gerekli ortam ve koşulların sağlanamaması,
 • Cinsel yolla bulaşan bir hastalık kapma korkusu,
 • Partnerini hamile bırakma korkusu,
 • Günah işleme veya suçluluk duygusu,
 • Yorgunluk, sıkkınlık, kızgınlık ve tedirginliğe sebep olan stres faktörleri,
 • Anne- baba arasındaki olumsuz ilişki biçiminin etkisi,
 • Erken  yaşlarda  yaşanmış travmatik olaylar (cinsel istismar vs.),
 • Uyarılma eşiğinin yüksek olması (penil hipersensitivite),
 • Kişilik örüntüsünün etkisi (narsisistik , sizoid, borderline vs.),
 • Nevrotik kişilik özellikleri   ( kastrasyon anksiyetesi),
 • Çocukluk dönemi  psikolojik gelişimsel problemlere bağlı erişkinlikte yaşanan bağlanma ve yakınlaşma sorunları,
 • Bilinçdışında  yatan cinsel ilişki ile ilgili olumsuz düşünceler (ayrılık anxietesi, superego anxietesi, ödipal anxiete vs.)
 • Başkaları tarafından mahrem yerlerinin keşfedilme korkusu,
 • Kadına karşı isteksizlik,
 • Evlilik öncesi ve evlilik dışı ilişkiler (para karşılığı kurulan ilişkiler, genelev alışkanlığı, ya da travmatik cinsel deneyim öyküsü vs.),
 • Eşler arasında  iletişim  problemleri, uyumsuzluk, çatışma,
 • Eşini hayal kırıklığına uğratma korkusu ve mükemmel erkek olmayacağı korkusuna bağlı performans anksiyetesi, cinsel iletişim eksikliği,
 • Eşinin cinsel ilişki korkusu ve isteksizliği, buna bağlı ilişkiye kendini verememesi,
 • Fiziksel veya psikiyatrik hastalıklar,
 • Narkotik veya antipsikotik tedavinin aniden kesilmesi,
 • Yüksek  alkol ve ilaç kullanımı,
 • Prostatit,  üretrit vs. hastalıklar,
 • T12-L1 düzeyindeki nörolojik yaralanmalar, vs.

Erken Boşalma Tedavisi

Enamored couple hugging lying in their bed at home

Mutlu bir birlikteliğin en önemli gereklerinden birisi  mutlu  cinselliktir. Mutlu bir cinsellik için ise her iki tarafın da tatmin olması esastır. Bu nedenle  cinsel ilişkinin en önemli unsurlarından biri uyumdur ve cinselliğin, partnerle yaşanan bir paylaşım olarak  öğrenilmesi ve sürdürülmesi gerekir.

Erken boşalma tedavisi yani daha doğru bir ifade ile “boşalmanın kontrolünün öğrenilmesi teknikleri“, aslında en kolay ve en başarılı şekilde çözülebilen uyum sorunlarından birisidir. Herkesin içinde her problemi çözecek yetenek, bilgi ve güç vardır. İstemek, gerekli maddi ve  manevi bedelleri ödemek, doğru yerde, doğru şekilde, doğru zamanda bunları yapmak ve  kurallara uymakla her problem çözülebilir. Yaşamak için nefes almaktan sonra en önemli unsur olan yemek yemeyi bir süreliğine kontrol edebilmekte ya da geciktirebilmekteyiz. Yemek hazır olmadığında bekleyebilmekte, bazı özel anlarda çok aç olduğumuz halde yemek yemeyi erteleyebilmekte veya başlamış olunan yemeği yarım bırakabilmekteyiz. Demek ki daha zoru yapılabiliyorsa daha kolayı daha da basitçe yapılabilir. Kişi durması gerektiği yerde duramıyorsa yani erken boşalıyorsa; ya durdurmayı bilmiyordur ya olumsuz alışkanlıkları ağır basıyordur ya da yaşadığı olaya farklı anlamlar yüklüyordur.
Erken boşalma tedavisinde amaç boşalma kontrolünün sağlanmasıdır. CİNSEL TERAPİ bu sorunun kesin çözüm yolu olacaktır. Gerçek şu ki, cinsel terapi programları ile yüzde yüz tedavi edilebilen erken boşalma  için bir cinsel terapiste başvurmanız tedavinin yarısıdır. Diğer yarısını ise tecrübeli bir cinsel terapist halledecektir.

Cinsel terapi, hatalı cinsel davranışların ve alışkanlıkların değiştirildiği, boşalma kontrolünün sağlanmasına yönelik bilgilendirmelerin yapıldığı, aşk oyunları adı altında kişiye veya çifte özel eğlenceli egzersizlerin planlandığı  bir süreçtir. Cinsel terapide amaç, erkeğin aldığı hazza odaklanarak ve boşalma evrelerini fark ederek kontrolü sağlamayı öğrenmesidir. Aynı zamanda erkek, sevişmenin ve dokunmanın hazzına odaklandığı kadar partnerinin de ihtiyaçlarını kontrol etme yeteneğini geliştirecektir. Bu, zamanla araba sürmeyi ya da yüzmeyi öğrenmek gibi kalıcı  hale gelir ve gerçek cinselliği yaşayabilirsiniz. Ayrıca sürekli bir partner ve düzenli bir cinsel yaşamın erken boşalma tedavisindeki önemi de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Bazı durumlarda seçici seratonin geri alım inhibitörü (SSRI) grubu ilaçların boşalmayı geciktirici yan etkileri tedavi amacıyla kullanılabilse de, bu etki yalnızca ilacın kullanıldığı süre için geçerlidir. Geciktirici spreyler uyarıcılığı da azalttığından genellikle danışanlar tarafından tercih edilmez. Kalıcı boşalma kontrolü ancak davranış tedavisi ile sağlanabilir.

Unutulmamalıdır  ki her erkek uygun yöntemler ile boşalma kontrolünü   % 100 öğrenebilir…