Bireysel Psikoterapi

Uzm. Dr. Taner CANATAR

Hepimiz ruhumuza ve bedenimize acı veren ve bir türlü çözülemeyen sorunlarımız olduğunda, doğal olarak bir çare arayışına gireriz. Yeni bir yol, farklı bir bakış açısı ihtiyacı ya da çaresizlikle bazen sırtımızı yaslayabileceğimiz bir aile büyüğüne, bazen başımızı omuzuna koyabileceğimiz bir sevgiliye, bazen de sığınacak bir dosta koşarız. Sizin de benzeri bir ihtiyacınız olduğunda eğer çabalarınız sorunlarınızın üstesinden gelebilmenizi sağlıyorsa ne ala. Çözümleyemediğiniz sorunlarınızda ise her duygunuzu ifade edebileceğiniz, en uç düşüncelerinizi dahi çekinmeden açıklayabileceğiniz, en gizli fantazilerinizden bahsedebileceğiniz, tüm yaşadıklarınızı yargılanmadan anlatabileceğiniz, sırlarınızın anormal karşılanmayacağı ve başka bir yere taşınmayacağı en güvenilir, en  mahrem, en kesin ve kalıcı çözümlere ulaşabileceğiniz bir TERAPİ yardımı almaya ne dersiniz?

Uzm. Dr. Taner CANATAR

Psikoterapi

Psikoterapi, bireylerin ruhsal yaşamlarında duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesini ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Çok genel bir başlık altında söylemek gerekirse, duygusal çatışmaları çözümleyen, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri, çökkünlükleri azaltan, ruhsal uyum düzeyini artıran, kişilerarası ilişkileri daha olgunlaştıran tüm teknik ve yöntemlere psikoterapi denilebilir. Bu uygulamalarda terapi yapan profesyonele “psikoterapist”,  terapi için başvuran  kişiye de “danışan” denmektedir.

Sadece psikolojik rahatsızlık yaşayan kişiler değil, hayatının herhangi bir alanında tıkanıklık yaşadığını hisseden ve yaşamını daha anlamlı bir şekilde sürdürmek isteyen herkes psikoterapi sürecine girebilir. Psikoterapi, terapistin danışan adına neyin doğru olduğuna karar vermesi ya da nasıl değişeceğini söylemesi değildir. Terapist, kendi kuramsal bilgilerini ve uygulama becerilerini kullanarak; danışanın kendisini tanıması, hayatına dair farkındalıklar yaşaması, daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesi için danışana ışık tutar ve rehberlik eder. Terapist nereye gittiğinizle değil, arabayı nasıl kullandığınızla ilgilidir. Yani terapistiniz şöförünüz değil, sürüş eğitmeninizdir.

Terapi odası ise “Buyurun burası benim arka bahçem, girin yabani otları temizleyin” denilen; daha rahat, daha hafif, daha huzurlu, daha umutlu çıkılan, ruhsal ve zihinsel sorunlara çözüm aranan ve bulunan yerdir. Unutmayınız ki dünün kurallarına takılıp kalanlar, bugün etraflarında olup bitenleri göremez ve yarını da kaybederler.